Organizacja roku szkolnego
Autor: Administrator   

Plan lekcji

Plan pracy

Kalendarz roku szkolnego

Programy nauczania


Msze Św. niedzielne za Ziarno w roku 2018 w parafii Św. Maksymiliana Kolbego 
w Słupsku o  godz. 11.30
14 stycznia
25 luty
4 marca
8 kwietnia
6 maja (dolny kościół)
3 czerwca - szkoła
15 lipca, 19 sierpnia,( wakacje) zapraszamy na Mszę kto będzie obecny w Słupsku.
9 września
14 października
18 listopada
9 grudnial Kamilka:2-aPr

 

 

7.30-9.55

 

7.30-11.45

 

----------------

 

7.30-11.45

 

7.30-9.55

7.15-8.00

 

9

świetlicaNH

9

świetlicaNH

9

świetlicaKN

9

świetlicaBP

9

świetlicaMM

8.00-8.15

 

9

modlitwa

9.40-9.55

9

modlitwa

9

modlitwa

9

modlitwa

9

modlitwa

8.15-9.00

1.


9

8

11

WYJĄTEK

8.00-8.45

III edu. NH

IVprzyrŻD

V hist.PS

9

8

11

III ang.MM

IV pol. AJ

V mat. NH


9

8

11

17

IIIang.MM

IV pol.  AJ

V matNH

2ab3abKN

5

8

7

III inf. BP

IVmat.NH

V pol. AJ

9

8

11

III ang.MM

IV przyr.ŻD

V hist.PS

9.00-9.10

 

 

Śniadanie

9.30-9.40

 

 śniadanie

 

 śniadanie

 

śniadanie

 

śniadanie

9.10-9.55

2.


9

8

11

WYJĄTEK

8.45-9.30

III hist.PS

IVpol. AJ

Vprzyr.ŻD

9

8

7

III  rel SI

IV mat.NH

V pol.  AJ

9

8

11

IIIang.MM

IV mat.NH

V ang. SS

5

8

11

III rob. BP

IV pol. AJ

V mat. NH

9

8

11

III niemAK

IV hist.PS

VprzyrŻD

10.05-10.50

3.

9

8

11

17

III edu. NH

IV ang.MSz

V ang. SS

 3a KN

8

9


Chł.sz. BS

Dz.kreatNS

godz wych

(S.Sabina)

S

S

S

III wf KN

IV w-f AM

V w-f AM

9

8

5

III edu. NH

IV ang. Msz

V zaj.inf. BP


9

8

8

IIIkołoKN

IV matNH

V matNH


11.00-11.45

4.

9

8

8

17

III edu. NH

IV rel SI

V   rel SL

3bKN

9

8

11

III edu. NH

IV ang.MSz

V niem.AK

10.55-11.40

S

S

S

 III wf KN

IV w-f AM

V w-f AM

9

5

8

III edu. NH

IV inf. BP

V  ang. SS

od 10.55

9

8

11

III edu. NH

IV pol. AJ

V koło KN

godz.wych

11.45-12.20

obiad

 

 

 Obiad i kwadrans

 

 Obiad

 

 Obiad i kwadrans

9

5

5

III edu. NH

IV rob. BP

V  rob. BP

do 12.25

 

Obiad i kwadrans

12.20-13.05

5.

9

8


11


IIIedu. NH

IVniem.AK

12.15-13.00

V ang. SS 12.15-13.00

9

8

8

III edu. NH

IVkaszWW

V kaszWW

11.50-13.10


9

8

11

18

III edu. NH

IVang.MSz

V pol AJ

1LO KN

 

 Obiad

12.25-12.40

III edu. NH

VprzyrŻD

IVprzyrŻD

12.40-13.25

9

8

11

III  edu. NH

IVniem. AK

V   pol.  AJ

13.15-14.00

6.

9

9


8

III pwł.KN

IV pwł.KN

13.00-13.45

Vniem.AK

13.00-13.45

9


8

11

III kaszWW

od 13.10

IV ang.MSz

Vmat. NH


9

8

8

11

III edu. NH

IV rel SI

V rel SL

2a KN


9

9

9


11

IIIorkNH

IVorkNH

VorkNH

13.30-14.15

2b KN

9

11

11

IIIedu.NH

IV pl KN

V pl KN

 

14.10-14.55

7.


S

S

S

14.00-15.30

III wf KN

IV  w-f AM

V  w-f AM

9


6

7


11

III kasz.W

do 14.45I

IV matNH

V pol.  AJ

14.00-14.45

 2ab KN

9

8

8

III  rel SI

IV muz. KN

V  muz. KN


9

9

9

IIIkwokal.KN

IVkwokal.KN

Vkwokal.KN

14.15-15.00

9

11

11

IIIedu.kNH

IV tech KN

V zaj. tech KN


15.05-15.50

8.

S

S

S

III wf KN

IV w-f AM

V  w-f AM11

III św. EM

IV św. EM

V  św. EM

3ab KN

 

 

III św. KN

IV św. KN

V  św. KN

 

III św. KN

IV św. KN

V  św. KN

 

III św. KN

IV św. KN

V  św. KN

SS- Sylwia Smolińska, MSz - Maciej Szłapka, AJ - Agnieszka Jarząb, KN - Kamila Niemczycka,BP - Barbara Prawdzik SI- Siostra Ilona, PS - Przemysław Skrzypiec, MM -  Maja Malinowska – Krawiec,  AK - Aleksandra Kozłowicz, WW -  Wiesłąwa Wódz, AM-  Alicja Mazurczyk, BS – Brunon Studziński, EM – Emilia Mazgis


 

Wykaz dzwonków

1. 8:15 - 9:00
2. 9:10 - 9:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:20 - 13:05
6. 13:15 - 14:00
7. 14:10 - 14:55
8. 15:05 - 15:50
9. 16:00 - 16:45

11:45 - 12:00 modlitwa
 12:00 - 12:20 duża przerwa

Created by: Karol Mielniczuk