Historia szkoły

Historia szkoły

Nasze początki

Wszystko zaczęło się od 27 uczniów, którzy 1 września 1992 roku podjęli naukę w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marka w Słupsku. Pomysł utworzenia tej szkoły zrodził się z dość prozaicznego powodu, jakim była potrzeba zagospodarowania parafialnych salek katechetycznych przy kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbego. Jednak jej historia jest najlepszym dowodem, że wielkie rzeczy mogą powstawać w zupełnie niepozornych okolicznościach.

Założycielem szkoły i jej duchowym opiekunem był proboszcz parafii, ksiądz Jan Rataj. Miała ją określać chrześcijańska wizja człowieka, świata, kultury i życia.

Katolickie Gimnazjum

W 2002 roku szkoła powitała w swoich progach nieco młodszych uczniów, którzy utworzyli I klasę Katolickiego Gimnazjum.

Od tej pory też wszystkich uczniów Zespołu Szkół Katolickich miał wyróżniać charakterystyczny mundurek, który wprowadził ówczesny proboszcz parafii, ksiądz prałat Marian Subocz. Do dzisiaj niebieskie koszule i krawaty są rozpoznawalną oznaką przynależności do naszej wyjątkowej społeczności.

Szkoła Podstawowa „Ziarno"

W roku 2017 do Zespołu Szkół Katolickich dołączyła Szkoła Podstawowa „Ziarno”. Jednak jej historia zaczyna się kilka lat wcześniej.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Ziarno” powstała 1 września 2014 roku w wyniku starań rodziców i nauczycieli. Miała zapewniać integralny rozwój dziecka w sferze fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, społecznej i duchowej kształtowany w oparciu o wartości katolickie i tożsamość narodową. Organem założycielskim a zarazem osobą prowadzącą u początku jej istnienia była Fundacja "Przyjaciele Życia”. Opiekunem duchowym przez pierwszy rok działalności był wikariusz parafii św. Maksymiliana Kolbego, ksiądz Piotr Domaros, a swoją przystań odnalazła niedaleko centrum miasta, w jednej z przedwojennych kamienic przy ulicy Traugutta.

Na patrona szkoły została wybrana Najświętszą Rodzina z Nazaretu, co silnie ukierunkowało jej wyjątkowe posłannictwo. Miała się stać „miejscem i przestrzenią kształtowania dzieci i rozwoju rodzin”, co zaznaczał już tekst zawierzenia, które miało miejsce w kościele parafialnym p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku 25 marca 2014.

Od początku cykl pracy szkoły oparty był na roku liturgicznym. Uwzględniał on również święta narodowe, kulturalne, wydarzenia lokalne, a także zmiany w przyrodzie. Stosując wybrane elementy pedagogiki Marii Montessori, glottodydaktykę języka ojczystego i naukę w terenie, szkoła zapewniała efektywne wychowanie i edukację uczniów, tworząc bezpieczną, radosną i wyzwalającą kreatywność atmosferę pracy.

Niezwykle ważna była ścisła współpraca nauczycieli z rodzicami. W celu realizacji przyjętych kierunków współpracy zrezygnowano z typowych zebrań zbiorowych na rzecz indywidualnych spotkań wychowawcy z rodzicami danego dziecka. Szkoła tworzyła także warunki, by rodzice mogli aktywnie uczestniczyć w życiu placówki. Dzięki temu też szkoła została wyróżniona certyfikatem "Szkoły przyjaznej rodzinie".

Szkoła Podstawowa „Ziarno” łączy się z Zespołem Szkół Katolickich

Od początku swojego istnienia Szkoła Podstawowa „Ziarno” cieszyła się życzliwością proboszcza parafii Maksymiliana Kolbego, księdza Lucjana Huszczonka, który z uznaniem wyrażał się o jej pracy. W związku z reformą oświaty zwrócił się z propozycją, by połączone siły obu placówek przeznaczyć na tworzenie szkoły podstawowej pod skrzydłami parafii.

Rok szkolny 2017/18 uczniowie klasy trzeciej, czwartej i piątej rozpoczęli naukę w nowej siedzibie szkoły przy ulicy Piłsudskiego 20 jako Katolicka Szkoła Podstawowa Świętej Rodziny z Nazaretu "Ziarno".

 

Zapraszamy do zapoznania się z historią Szkoły Podstawowej „Ziarno” przygotowaną przez p. Sylwię Smolińską, dyrektor tej szkoły w latach 2014-2017, a także z monografią szkoły przygotowaną i opracowaną przez p. Marzenę Maksimowicz z okazji jubileuszu XX-lecia Katolickiego Liceum i X-lecia Katolickiego Gimnazjum w Słupsku.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij