• Rok szkolny 2018/2019

 • Rok szkolny 2018/2019

 • Rok szkolny 2018/2019

 • Rok szkolny 2018/2019

Copyright 2019 - Wesołych Świąt!

 

Pracownia komputerowa - dofinansowana z EFS

efs

 W ramach projektu "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" w 2008, Gimnazjum Katolickie otrzymało nową pracownię komputerową.

Pracownia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Charakterystyka wyposażenia pracowni:

 • 10 stanowisk komputerowych dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem,
 • serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym,
 • drukarka sieciowa,
 • skaner,
 • wideoprojektor,
 • komputer przenośny,
 • urządzenia sieciowe i budowa sieci,
 • oprogramowanie edukacyjne,

Dzięki pozyskanej pracowni nauczyciele mają możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach, efektem tego będą nowoczesne i ciekawe lekcje wychodzące naprzeciw powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa. Uczniowie mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające multimedialną edukację na lekcjach przedmiotowych.

Dzięki takim działaniom spełniony będzie główny cel EFS jakim jest: budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.