Język kaszubski

Język kaszubski

Uczniowie naszej szkoły od roku szkolnego 2017/2018 mają możliwość uczęszczania na lekcje języka kaszubskiego. Celem zajęć jest poznanie języka regionalnego, który jest jedynym regionalnym językiem w Polsce. Podczas zajęć uczniowie poznają bogatą kulturę Pomorza, historię i kulturę Kaszub, odkryją swoje korzenie.  Program zajęć skierowany jest do wszystkich uczniów, którzy chcą uczyć się j. kaszubskiego.

Zajęcia realizowane są w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W salach odbywają się 2 godziny zajęć tygodniowo, podczas których uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności manualne, plastyczne i muzyczne. W ramach trzeciej godziny realizowane są warsztaty, wycieczki edukacyjne, spotkania z Kaszubami. Wszystkie formy zajęć są bezpłatne dla rodziców, gdyż lekcje kaszubskiego są finansowane dodatkową subwencją oświatową.

Szkoła zakupuje podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Zajęcia prowadzi nauczyciel mający uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego nadane przez  Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Wniosek o naukę j. kaszubskiego można pobrać z sekretariatu szkoły do 20 września nowego roku szkolnego. Raz złożoony wniosek obowiązuje przez cały okres nauki, czyli do klasy VIII. Rodzice mogą wypisać dziecko z zajęć poprzez złożenie pisemnej rezygnacji do dnia 29 września danego roku szkolnego-druk rezygnacji do pobrania w sekretariacie szkoły. Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego jest obowiązkowy zapis w arkuszu ocen, na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowychliczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikowanie i promowanie. W klasie V i VI w ramach j. regionalnego realizowane realizowanych jest dodatkowo 50 godzin przedmiotu Historia i kultura Kaszub 25 g.rocznie w kl.V i VI.

Nauczanie własnej historii i kultury jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, bez wpływu na klasyfikowanie i promowanie. Część godzin historii przedmiotu może być realizowana w terenie w formie warsztatów, lekcji muzealnych. Zajęcia odbywają się zgodnie z nową podstawa programową z uwzględnieniem ćwiczenia umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia przy wykorzystaniu tablicy multimedialnej.

Nasze wycieczki edukacyjne

Wizyta w Fabryce Bombek

  • poznanie etapów produkcji bombek,
  • sztuka techniki zdobienia,
  • warsztat.

Wejherowo, Lasy Piaśnickie, Gdańsk

  • zajęcia w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie (uczestnictwo w warsztatach: hip-hop kaszubski, zajęcia z linorytu),
  • gra terenowa w Wejherowie,
  • zwiedzanie krypt pod kościołem św. Anny w Wejherowie,
  • wizyta w miejscu pamięci znajdującym się w lasach Piaśnickich,
  • udział w musicalu „Metro” w Gdańsku.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij