• Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

Copyright 2021 - Wesołych Świąt!

25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Informujemy, że :

Administratorem danych przetwarzanych w Zespole Szkół Katolickich, w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. św. Marka w Słupsku.

Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych: Zespół Szkół Katolickich, ul. Piłsudskiego 20, Słupsk.

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 ut. E RODO w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.