• Rok szkolny 2018/2019

  • Rok szkolny 2018/2019

  • Rok szkolny 2018/2019

  • Rok szkolny 2018/2019

Copyright 2019 - Wesołych Świąt!

rokszkolny20182019

L.P. Nazwisko i imię Przedmiot
1 Borysewicz Urszula

WOS, język niemiecki germflag

2 Dragun Paweł

język angielski ang

3 Grabowska Izabela wychowanie fizyczne wf
4 Hnatów Natalia matematyka, edukacja wczesnoszkolna kredki
5 Hryniewiecka Edyta biologia, przyroda przyroda
6 ks. Płocharski Bogusław religia religia
7 Isel-Kozłowicz Aleksandra język niemiecki germflag
8 Jarząb Agnieszka język polski polski2
9 Kantowski Jacek geografia geografia
10 Kasprowicz Rozalia matematyka math
11 Kępski Tomasz wychowanie fizyczne sport
12 Kleban Ewa podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce podstawy
13 Kwiatkowska Lucyna język polskipolski3
14 Kwiatkowska Iwona biologia biologia8
15 Lachowicz Elżbieta chemiachemia
16 Leśniak Elżbieta matematyka math
17 Maksimowicz Marzena wos, wdż, historia historia
18 Materek Karolina język angielski ang
19 Mazgis Emilia pedagog, wychowanie fizyczne bball
20 Niemczycka Kamila plastyka, zajęcia artystyczne i techniczne, WOK, nauczanie początkowe, muzykapiano rzezba
21 Rojewska Celina fizyka, robotyka robotyka
22 Rosiak Jacek przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa
23 Szłapka Maciej język angielskiukflag
24 Szuleta Grzegorz informatyka, zajęcia komputerowek6
25 Wódz Wiesława język kaszubski kasz4
                                              Administracja i obsługa
26 Różańska Elżbieta księgowa
27 Włodarska Beata sekretarz szkołysekretarz
28 Kłudowska Halina konserwator powierzchni płaskich
29 Kłudowski Feliks konserwator