• Rok szkolny 2020/2021

  • Rok szkolny 2020/2021

  • Rok szkolny 2020/2021

  • Rok szkolny 2020/2021

Copyright 2021 - Wesołych Świąt!

rokszkolny2021

L.P. Nazwisko i imię Przedmiot
1 Borysewicz Urszula

Edukacja wczesnoszkona, język niemiecki germflag

2 Grabowska Izabela wychowanie fizyczne wf
3 Hnatów Natalia matematyka, edukacja wczesnoszkolna kredki
4 Giecewicz Ryszarda biologia biologia8 
5 ks. Pawlak Wojciech religia religia
7 Jarząb Agnieszka język polski polski2
8 Materek Karolina język angielski, geografia geografia
9 Płaszczyk-Czarnota Aneta matematyka math
10

Kępski Tomasz,

Narut Szymon

wychowanie fizyczne sport
16 Maksimowicz Marzena wos, wdż, historia historia
17 Mazgis Emilia pedagog, wychowanie fizyczne bball
18 Niemczycka Kamila plastyka, zajęcia artystyczne i techniczne, nauczanie wczesnoszkolne, muzykapiano rzezba
19 Rojewska Celina informatyka, fizyka, robotyka robotyka
20 Rosiak Jacek edukacja dla bezpieczeństwa
21

Szłapka Maciej,

Szrajda Agnieszka,

Paszkowska Adriana

język angielskiukflag
22 Szuleta Grzegorz informatyka k6
23 Szewc Tomasz język kaszubski kasz4