„Nie tylko dla orłów"

zajęcia dla uczniów mających problemy z nauką i uzdolnionych

Głównym celem  realizacji programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów naszej szkoły,wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły. 

Duży nacisk położono na realizację zajęć  fakultatywnych rozwijających umiejętności, które są przedmiotem egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyczno-przyrodniczym i dodatkowych zajęć z matematyki dla licealistów klas III, którzy po raz pierwszy w tym roku przystępują do egzaminu maturalnego z matematyki .Prowadzone będą też zajęcia  specjalistyczne z języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia wyrównawcze skierowane zostaną przede wszystkim do uczniów mających trudności w nauce, zapewnią im pomoc i wsparcie.Wzbogacona również zostanie oferta edukacyjna dla uczniów uzdolnionych poprzez ralizację kół zainteresowań.

Praca aktywnymi metodami przy pomocy atrakcyjnych środków dydaktycznych wpłynie korzystnie na podniesienie poziomu nauczania, a tym samym na osiąganie przez uczniów wyższych niż dotychczas wyników oraz motywację do nauki. Realizacja powyższego projektu w efekcie pozwoli uczniom naszej szkoły wyrównać szanse edukacyjne i zdobyć niezbędne umiejętności, ułatwi im dostęp do szkół zgodnych z ich zainteresowaniami i możliwościami.
W przyszłości zaowocuje również jakością wykonywanej pracy i poprawą standardu życia.

1 O projekcie 2228
2 Media o nas 1990
3 Galeria 2009/2010 2244
4 Galeria 2010/2011 1107

Wykaz dzwonków

1. 8:15 - 9:00
2. 9:10 - 9:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:20 - 13:05
6. 13:15 - 14:00
7. 14:10 - 14:55
8. 15:05 - 15:50
9. 16:00 - 16:45

11:45 - 12:00 modlitwa
 12:00 - 12:20 duża przerwa

Created by: Karol Mielniczuk