Rekrutacja do liceum 2018/2019


Dni otwartej szkoły dla uczniów chcących uczyć się w ZSK:

 • 25.03.2018r. godz. 11:00 - 14:00 (niedziela)

UWAGA UCZNIOWIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH!
Rozpoczęliśmy nabór uczniów do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. W roku szkolnym 2017/2018 tworzymy dwie klasy o profilu politechnicznym i prawnym.

 

W Katolickim Liceum

Realizujemy program nauczania przedmiotów zawartych w podstawie programowej oraz możliwość rozszerzenia przedmiotów od klasy drugiej zgodnie z nową podstawą programową.

Zapewniamy:
 • naukę w klasach o małej liczbie uczniów,
 • indywidualizację nauczania,
 • zintegrowany program wychowawczo-profilaktyczny,
 • edukację filmową,
 • możliwość rozwoju zainteresowań muzycznych, plastycznych, teatralnych i innych
 • konsultacje ze wszystkich przedmiotów,
 • dostęp do technologii informacyjnej,
 • koła zainteresowań.
Warunki przyjęcia:
 • punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • punkty z przeliczenia ocen z języka polskiego, języka obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie lub języka polskiego, matematyki, fizyki i geografii,
 • inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • ocena zachowania: wzorowa, bardzo dobra, dobra,
 • pierwszeństwo dla uczniów Katolickiego Gimnazjum w Słupsku.
Dokumenty:
 • podanie - druk w sekretariacie szkoły lub na naszej stronie www - składać należy w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • karta zdrowia i trzy zdjęcia.Druk podania

podanie o przyjęcie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (plik PDF)

 

Wykaz dzwonków

1. 8:15 - 9:00
2. 9:10 - 9:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:20 - 13:05
6. 13:15 - 14:00
7. 14:10 - 14:55
8. 15:05 - 15:50
9. 16:00 - 16:45

11:45 - 12:00 modlitwa
 12:00 - 12:20 duża przerwa

Created by: Karol Mielniczuk