Koło dziennikarsko-Informatyczne

Rok 2009/2010

 


 

Koło dziennikarsko-Informatyczne

Rok 2010/2011


Prowadzący:

mgr. Cezary Tokarczyk

Cel:

Program koła informatycznego traktować należy  jako poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu informatyki. Zakłada się, że uczniowie posiadają już podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera.

Do realizacji celów programu niezbędne jest spełnienie wymagań:

 • sprzętowych - komputer osobisty z dostępem do Internetu pracujący w sieci
 • licencjonowany system operacyjny Windows,
 • licencjonowane oprogramowanie.

Cele kształcenia

 1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną.
 2. Ukazanie, w jaki sposób komputer jest pożytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie.
 3. Poznawania i rozumienia otaczającego świata.
 4. Rozwijania uzdolnień w dziedzinie informatyki.
 5. Kształtowania aktywności poznawczej i twórczej ucznia
 6. Kształtowanie szacunku własności intelektualnej, współdziałania w zespole, samooceny i dostrzegania potrzeby samokształcenia.
 7. Ujawniania zainteresowań techniką informatyczną i technologią komputerową.

Należy również zwrócić uwagę na kształtowanie odpowiednich postaw przez:

 • przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania i danych komputerowych
 • poszanowania własności intelektualnej.

DZIAŁY I TEMATY PROGRAMOWE


I. Korzystanie z zasobów sieci lokalnej i Internetu (5 godz.)

 1. Organizacja pracy za zajęciach kola dziennikarko-informatycznego. Zasady bhp i regulamin pracowni komputerowej.
 2. Tworzenie i testowanie kont dostępu do sieci komputerowej szkoły.
 3. Zasady korzystania z zasobów sieciowych.
 4. Prawa dostępu do folderów i plików.
 5. Udostępnianie plików, folderów, drukarek, CD - R w sieci lokalnej.
 6. Zapoznanie ze stroną internetową szkoły: zsk.slupsk.pl
 7. Wybór redakcji strony oraz utworzenie kont redakcyjnych i nadanie uprawnień
 8. Analizowanie struktury strony: układ menu i pod menu, zapoznanie z sekcjami i kategoriami
 9. Galeria zdjęć – tworzenie struktury galerii, wstawianie pojedynczych zdjęć do artykułów, wsadowe dodawanie grafiki

II.  Pisanie i edycja artykułów (13 godz.)

MS Word

 1. Formatowanie i  redagowanie tekstu.
 2. Projektowanie zaawansowane dokumentów tekstowych uzupełnione grafiką, tabelami  i polami tekstowymi.
 3. Wykorzystanie w edytorze tekstu  zaawansowanych możliwości np. symbole i wzory matematyczne, schematy organizacyjne itp.
 4. Tworzenie dokumentów okazjonalnych i użytkowych.
 5. Pisanie artykułów wynikających z życia szkoły

MS Publisher

 1. Wybór szablonu.
 2. Formatowanie i  redagowanie tekstu w szpaltach.
 3. Projektowanie zaawansowane dokumentów tekstowych uzupełnione grafiką, tabelami  i polami tekstowymi.
 4. Tworzenie dokumentów okazjonalnych i użytkowych.
 5. Pisanie artykułów wynikających z życia szkoły

III. Grafika komputerowa (8 godz.)

Grafika rastrowa:

 1. Oprogramowanie do edycji grafiki: GIMP
 2. Oprogramowanie do przeglądania i wsadowej zmiany parametrów obrazu: IrfanView

Grafika wektorowa:

 1. Oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki rastrowej: Inkscape
 2. Tworzenie zaproszeń, kart okolicznościowych, wizytówek, loga

IV. Korzystanie z zasobów internetowych (4 godz.)

 1. Zagrożenia wynikające z nieograniczonego dostępu do informacji w sieci    internetowej.
 2. Adres internetowy, adres e – mail.
 3. Korzystanie z usług wyszukiwarek internetowych.
 4. Wyszukiwanie informacji na wybranych stronach WWW.
 5. Poczta elektroniczna.
 6. Zakładanie konta pocztowego.


VI. Tworzenie stron internetowych (klasy, szkoły, koła - 5 godz.)

 1. Sposoby tworzenia stron www.
 2. Kreator stron www i jego opcje.
 3. Projekt strony www.
 4. Tworzenie strony www.
 5. HTML – podstawy.
 6. Udostępnianie strony www w sieci internetowej i lokalnej.

Terminy spotkań:

 

Wykaz dzwonków

1. 8:15 - 9:00
2. 9:10 - 9:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:20 - 13:05
6. 13:15 - 14:00
7. 14:10 - 14:55
8. 15:05 - 15:50
9. 16:00 - 16:45

11:45 - 12:00 modlitwa
 12:00 - 12:20 duża przerwa

Created by: Karol Mielniczuk