Zajęcia specjalistyczne z jęz. angielskiego dla gimnazjum i liceum

Rok 2009/2010

Prowadzący:

mgr Maciej Szłapka

Cel:

Zajęcia odbywają się w cyklu dwuletnim. Na rok szkolny 2009-2010 przewidziano 16 jednostek lekcyjnych. Celem zajęć jest wyrównanie szans uczniów słabych, nadrobienie zaległości, zwiększenie motywacji do nauki, Zajęcia specjalistyczne z języka angielskiego dla klas licealnych są przewidziane jako forma poszerzenia i utrwalenia znajomości języka angielskiego, a takźe jako okazja do szczegółowego wyjaśnienia zagadnień sprawiających uczniom trudności. Celem zajęć jest ułatwienie uczniom poszerzenia wiedzy oraz  opanowania umiejętności wymaganych na poziomie liceum. Dodatkowe zajęcia utrwalające wiadomości przy wykorzystaniu elementów nauki przez zabawę (np. odgrywanie scenek czy gry językowe)  umożliwią uczestnikom zajęć staranniejsze przygotowanie do egzaminu maturalnego, a także swobodniejsze stosowanie języka angielskiego w praktyce, natomiast przyjazna atmosfera spotkań w niewielkim gronie sprawia, że nauka ta staje się przyjemnością.

Terminy zajęć:

03.09.2009, 17.09.2009, 01.10.2009, 15.10.2009, 29.10.2009, 12.11.2009, 26.11.2009, 10.12.2009, 07.01.2010, 21.01.2010, 04.02.2010, 04.03.2010, 18.03.2010, 08.04.2010, 21.04.2010, 06.05.2010.

Rok 2010/2011


 

 

Wykaz dzwonków

1. 8:15 - 9:00
2. 9:10 - 9:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:20 - 13:05
6. 13:15 - 14:00
7. 14:10 - 14:55
8. 15:05 - 15:50
9. 16:00 - 16:45

11:45 - 12:00 modlitwa
 12:00 - 12:20 duża przerwa

Created by: Karol Mielniczuk