Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii dla klasy I-III gimnazjum

Rok 2009/2010

Prowadzący:

mgr. E. Lachowicz

Cel:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii są realizowane w cyklu dwuletnim. Na rok szkolny 2009/2010 przewidziano 17 jednostek lekcyjnych.
Treści programowe przeznaczone są dla uczniów w wieku gimnazjalnym mających problemy w opanowaniu wiadomości i wykształcenia podst. umiejętności  wynikających z realizacji podstawy programowej. Zajęcia te mają służyć wyrównywaniu braków, powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości a także rozbudzeniu zaint. przedmiotem. Program ten powstał z myślą o uczniu słabym, który ma problemy z przyswoj. wiedzy  i nie jest w stanie opanować minimum programowego.

Terminy spotkań:

10.09.2009, 24.09.2009, 08.10.2009, 20.10.2009, 05.11.2009, 19.11.2009, 03.12.2009, 07.12.2009, 14.01.2010, 28.01.2010 11.02.2010, 11.03.2010, 25.03.2010, 15.04.2010, 29.04.2010, 13.05.2010, 27.05.2010 

Rok 2010/2011

 

 

Wykaz dzwonków

1. 8:15 - 9:00
2. 9:10 - 9:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:20 - 13:05
6. 13:15 - 14:00
7. 14:10 - 14:55
8. 15:05 - 15:50
9. 16:00 - 16:45

11:45 - 12:00 modlitwa
 12:00 - 12:20 duża przerwa

Created by: Karol Mielniczuk