Pracownia komputerowa - dofinansowana z EFS
Autor: Administrator   

W ramach projektu "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" w 2008, Gimnazjum Katolickie otrzymało nową pracownię komputerową.

Pracownia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Charakterystyka wyposażenia pracowni:

  • 10 stanowisk komputerowych dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem,
  • serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym,
  • drukarka sieciowa,
  • skaner,
  • wideoprojektor,
  • komputer przenośny,
  • urządzenia sieciowe i budowa sieci,
  • oprogramowanie edukacyjne,

Dzięki pozyskanej pracowni nauczyciele mają możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach, efektem tego będą nowoczesne i ciekawe lekcje wychodzące naprzeciw powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa. Uczniowie mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające multimedialną edukację na lekcjach przedmiotowych.

Dzięki takim działaniom spełniony będzie główny cel EFS jakim jest: budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.

 

Wykaz dzwonków

1. 8:15 - 9:00
2. 9:10 - 9:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:20 - 13:05
6. 13:15 - 14:00
7. 14:10 - 14:55
8. 15:05 - 15:50
9. 16:00 - 16:45

11:45 - 12:00 modlitwa
 12:00 - 12:20 duża przerwa

Created by: Karol Mielniczuk