Społeczność

Społeczność szkolną tworzą, uczniowie, rodzice, kadra szkoły: dyrekcja, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi.
Do naszej wspólnoty należą również uczniowie, którzy ukończyli szkołę: absolwenci gimnazjum i abiturienci liceum.

PROBOSZCZAMI PARAFII I DYREKTORAMI SZKOŁY BYLI:

1. Ks. Jan Rataj

2. Ks. Marian Subocz

3. Ks. Wacław Łukasz

4. Ks. Jerzy Chęciński

 

Wykaz dzwonków

1. 8:15 - 9:00
2. 9:10 - 9:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:20 - 13:05
6. 13:15 - 14:00
7. 14:10 - 14:55
8. 15:05 - 15:50
9. 16:00 - 16:45

11:45 - 12:00 modlitwa
 12:00 - 12:20 duża przerwa

Created by: Karol Mielniczuk