• Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

Copyright 2021 - Wesołych Świąt!

   Pomysł utworzenia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Marka (bo ono było jako pierwsze) zrodził się w 1992 roku, z potrzeby zagospodarowania salek katechetycznych przy kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe.

   Założycielem szkoły i jej duchowym opiekunem był proboszcz parafii, ksiądz Jan Rataj. Szkołę tą miała określać chrześcijańska wizja człowieka, świata, kultury i życia. Miało to być środowisko wychowania oparte na zasadach chrześcijańskiej doktryny. Nauczyciele i wychowawcy odznaczają się nie tylko umiejętnościami pedagogicznymi, ale i prawością i świadectwem życia.

    Pierwsze czesne wynosiło tylko "700 tysięcy" złoty, a kandydatów po szkole podstawowej obowiązywały egzaminy wstępne.27 uczniów rozpoczeło edukację 1 września 1992 roku w Katolickim Liceum. W 2002 roku został przeprowadzony nabór do I klasy Katolickiego Gimnazjum. Uczniów miał wyróżniać charakterystyczny strój (mundurek), który wprowadził ksiądz prałat Marian Subocz, sprawiając, że społeczność szkolna stała się bardziej elitarna.

   Dzisiaj niebieskie koszule i krawaty są rozpowszechnione w mieście Słupsku, a w Zespole Szkół Katolickich uczy sie 19 licealistów i 107 gimnazjalistów. Widać wyraźnie, że społeczność szkolna przez te 19 lat bardzo sie rozrosła. Przybyło uczniów i nauczycieli. Niezmienny jest proces wychowawczy w szkole, który opiera się na osobowej relacji nauczyciela i ucznia oraz świadectwie życia dawanym wychowankom przez nauczyciela.

 

 Zapraszamy do zapoznania się z monografią szkoły przygotowaną
i opracowną przez p. Marzenę Maksimowicz.

 

Loading...