• Rok szkolny 2018/2019

  • Rok szkolny 2018/2019

  • Rok szkolny 2018/2019

  • Rok szkolny 2018/2019

Copyright 2019 - Wesołych Świąt!

 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu - Ziarnologo podstawowa

„To co najważniejsze, to ukształtowanie z dziecka człowieka jutra,

moralnego, uspołecznionego pracownika, 

świadomego swych praw i obowiązków i dostatecznie odważnego, by je wypełniać,

wychowanie dziecka na człowieka inteligentnego, badacza, twórcę, matematyka, muzyka, artystę"
Celestyn Freinet
 

informacja

Trwają zapisy uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Ważna jest kolejność zgłoszeń wykrzyknik4

 
 
ofertasp
 
- przekazujemy wartości katolickie

- szanujemy dziedzictwo historyczne i kulturowe

- kształcimy przez działanie i lekcje w terenie

- indywidualizujemy nauczanie

- zapewniamy małą liczbę uczniów w klasie

- wyróżnia nas strój szkolny

- uczymy gry na instrumentach (ukulele, flażolet)

- zwiększamy liczbę godzin języków obcych

- uczymy się języka kaszubskiego

- organizujemy wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne

- dbamy o zasady dobrego wychowania

- w ofercie zajęć pozalekcyjnych dbamy o rozwój i wyrównujemy braki:

- koło matematyczne

- koło plastyczne

- zajęcia muzyczne

- koło historyczne

- koło języka hiszpańskiego

- koło gier logicznych

- zajęcia wyrównawcze (według potrzeb)

 
 
 
ROK SZKOLNY 2019/2020