• Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

Copyright 2021 - Wesołych Świąt!

 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu - Ziarno

 

 

logo podstawowa

„To co najważniejsze, to ukształtowanie z dziecka człowieka jutra,

moralnego, uspołecznionego pracownika, 

świadomego swych praw i obowiązków i dostatecznie odważnego, by je wypełniać,

wychowanie dziecka na człowieka inteligentnego, badacza, twórcę, matematyka, muzyka, artystę"
Celestyn Freinet
 
 
 
ofertasp
 
- przekazujemy wartości katolickie, - szanujemy dziedzictwo historyczne i kulturowe

- kształcimy przez działanie i lekcje w terenie

- indywidualizujemy nauczanie

- zapewniamy małą liczbę uczniów w klasie, - wyróżnia nas strój szkolny

- uczymy gry na instrumentach (ukulele, flażolet)

 - zwiększamy liczbę godzin języków obcych

- uczymy się języka kaszubskiego

- organizujemy wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne

- dbamy o zasady dobrego wychowania

- w ofercie zajęć pozalekcyjnych dbamy o rozwój i wyrównujemy braki:

- koło matematyczne, - koło plastyczne

- zajęcia muzyczne, - koło historyczne

- koło języka hiszpańskiego, - koło gier logicznych

- zajęcia wyrównawcze (według potrzeb)

 
 2019220