• Rok szkolny 2018/2019

  • Rok szkolny 2018/2019

  • Rok szkolny 2018/2019

  • Rok szkolny 2018/2019

Copyright 2019 - Wesołych Świąt!

Katolickie Liceum im. św. Marka

logo liceum

 

2019220

  OPINIE O SZKOLE

 "Zespół Szkół Katolickich to synonim dla jakości w nauczaniu i troski o uczniów. Doborowe grono pedagogiczne świetnie przygotowuje do egzaminów i testów, troszcząc się także o wzrost świadomości obywatelskiej u uczniów. Wychowanie w duchu myśli chrześcijańskiej uczula społeczność szkolną na losy bliźnich. Nasza szkoła to domowa atmosfera, budowana przez wszystkich nauczycieli i uczniów. Gdybym ponownie wybierał szkołę bez wątpienia byłaby to szkoła katolicka"

Dominik II Liceum

"Zostałem w Liceum Katolickim, ponieważ szkoła ta uczy nas życia dorosłego, przekazując wartości, którymi należy się kierować w życiu. Stajemy się samodzielni, nabywamy ważnych umiejętności i praktyczną wiedzę. Odpowiada mi panujący tu klimat, małe klasy i wysoki poziom nauczania. W szkole panuje miła atmosfera, nauczyciele pomagają uczniom."

Filip II Liceum

"Wybierając Liceum, jako cel obrałam sobie zdanie matury z zadowalającymi wynikami. Gimnazjum Katolickie doskonale przygotowało mnie do testów gimnazjalnych. Wysoka zdawalność matur tylko utwierdziła mnie w zdaniu iż Katolickie Liceum, poziom nauczania i dobrze wyszkolona kadra nauczycielska jest najlepszym wyborem dla licealisty."

Sara

 

Realizacja programu nauczania przedmiotów zawartych w podstawie programowej oraz możliwość rozszerzenia przedmiotów od klasy drugiej zgodnie z nową podstawą programową.

Przekazujemy wartości katolickie, szanujemy dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Wyróżnia nas strój szkolny.

ZAPEWNIAMY:

  • naukę w klasach o małej licznie uczniów
  • indywidualizację nauczania
  • zintegrowany program wychowawczo - profilaktyczny
  • możliwość realizowanie się poprzez wolontariat
  • edukację filmową
  • lekcje prowadzone z wykorzystaniem tablic iteraktywnych
  • możliwość rozwoju zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych

 

Loading...

 

 

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

  

28 SIERPNIA 2019 r. 

- Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2018/2019

11 WRZEŚNIA 2019 r.

- Rada Pedagogiczna szkoleniowa
6 LISTOPADA 2019 r.

- Rada Pedagogiczna szkoleniowa

8 STYCZNIA 2020 r.

- Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

18 MARCA 2020 r.

– Rada Pedagogiczna szkoleniowa

22 KWIETNIA 2020 r.

- Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna (kl. III LO)

27 MAJA 2020 r.

- Rada Pedagogiczna szkoleniowa

23 CZERWCA 2020 r.

- Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

29 CZERWCA 2020 r.

- Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020