• Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

Copyright 2020 - Wesołych Świąt!

Katolickie Liceum im. św. Marka

Maturzyści 2019/2020

Matura rozpoczyna się w czerwcu!

Proszę zapoznać się z harnonogramem egzaminu maturalnego znajdującego się na stronie CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Uwaga!

Procedury organizacji przeprowadzenia egzaminu maturalnego w okresie pandemii Covid 19 zostaną przesłane wszytkim maturzystom na ich adresy e-mail. 


logo liceum

 

2019220

  OPINIE O SZKOLE

 "Zespół Szkół Katolickich to synonim dla jakości w nauczaniu i troski o uczniów. Doborowe grono pedagogiczne świetnie przygotowuje do egzaminów i testów, troszcząc się także o wzrost świadomości obywatelskiej u uczniów. Wychowanie w duchu myśli chrześcijańskiej uczula społeczność szkolną na losy bliźnich. Nasza szkoła to domowa atmosfera, budowana przez wszystkich nauczycieli i uczniów. Gdybym ponownie wybierał szkołę bez wątpienia byłaby to szkoła katolicka"

Dominik II Liceum

"Zostałem w Liceum Katolickim, ponieważ szkoła ta uczy nas życia dorosłego, przekazując wartości, którymi należy się kierować w życiu. Stajemy się samodzielni, nabywamy ważnych umiejętności i praktyczną wiedzę. Odpowiada mi panujący tu klimat, małe klasy i wysoki poziom nauczania. W szkole panuje miła atmosfera, nauczyciele pomagają uczniom."

Filip II Liceum

"Wybierając Liceum, jako cel obrałam sobie zdanie matury z zadowalającymi wynikami. Gimnazjum Katolickie doskonale przygotowało mnie do testów gimnazjalnych. Wysoka zdawalność matur tylko utwierdziła mnie w zdaniu iż Katolickie Liceum, poziom nauczania i dobrze wyszkolona kadra nauczycielska jest najlepszym wyborem dla licealisty."

Sara

 

Realizacja programu nauczania przedmiotów zawartych w podstawie programowej oraz możliwość rozszerzenia przedmiotów od klasy drugiej zgodnie z nową podstawą programową.

Przekazujemy wartości katolickie, szanujemy dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Wyróżnia nas strój szkolny.

ZAPEWNIAMY:

  • naukę w klasach o małej licznie uczniów
  • indywidualizację nauczania
  • zintegrowany program wychowawczo - profilaktyczny
  • możliwość realizowanie się poprzez wolontariat
  • lekcje prowadzone z wykorzystaniem tablic i monitorów interaktywnych
  • możliwość rozwoju zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych

 

Loading...

 

LICEUM

PRZEDMIOT DZIEŃ TYGODNIA GODZINA NAUCZYCIEL
język angielski  poniedziałek  7.25 - 8.10 p. Paszkowska Adriana
język angielski  piątek  7.25 - 8.10 p. Maciej Szłapka
język niemiecki piątek  14.10 - 14.55 p. Borysewicz Urszula
język polski piątek 7.25 - 8.10 p. Jarząb Agnieszka
matematyka poniedziałek 15.00 - 15.45 p. Kasprowicz Rozalia
biologia

wtorek

lub

czwartek

7.25 - 8.10

 

14.10 - 14.55

p. Kwiatkowska Iwona

(w zależności od potrzeb)

język polski środa 15.00 - 15.45 p. Kwiatkowska Lucyna
matematyka środa 14.05 - 14.50 p. Leśniak Elżbieta
historia wtorek 16.00 - 16.45 p. Maksimowicz Marzena
chemia środa 7.25 - 8.10 p. Lachowicz Elżbieta
fizyka poniedziałek 15.45 - 16.30

p. Rojewska Cecylia
(w razie potrzeb)

 

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

  

28 SIERPNIA 2019 r. 

- Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2018/2019

11 WRZEŚNIA 2019 r.

- Rada Pedagogiczna szkoleniowa
6 LISTOPADA 2019 r.

- Rada Pedagogiczna szkoleniowa

8 STYCZNIA 2020 r.

- Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

18 MARCA 2020 r.

– Rada Pedagogiczna szkoleniowa

22 KWIETNIA 2020 r.

- Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna (kl. III LO)

27 MAJA 2020 r.

- Rada Pedagogiczna szkoleniowa

23 CZERWCA 2020 r.

- Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

29 CZERWCA 2020 r.

- Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020