• Rok szkolny 2018/2019

  • Rok szkolny 2018/2019

  • Rok szkolny 2018/2019

  • Rok szkolny 2018/2019

Copyright 2019 - Wesołych Świąt!

Katolickie Liceum im. św. Marka

logo liceum

 

rokszkolny20182019

 

 "Zespół Szkół Katolickich to synonim dla jakości w nauczaniu i troski o uczniów. Doborowe grono pedagogiczne świetnie przygotowuje do egzaminów i testów, troszcząc się także o wzrost świadomości obywatelskiej u uczniów. Wychowanie w duchu myśli chrześcijańskiej uczula społeczność szkolną na losy bliźnich. Nasza szkoła to domowa atmosfera, budowana przez wszystkich nauczycieli i uczniów. Gdybym ponownie wybierał szkołę bez wątpienia byłaby to szkoła katolicka"

Dominik II Liceum

"Zostałem w Liceum Katolickim, ponieważ szkoła ta uczy nas życia dorosłego, przekazując wartości, którymi należy się kierować w życiu. Stajemy się samodzielni, nabywamy ważnych umiejętności i praktyczną wiedzę. Odpowiada mi panujący tu klimat, małe klasy i wysoki poziom nauczania. W szkole panuje miła atmosfera, nauczyciele pomagają uczniom."

Filip II Liceum

"Wybierając Liceum, jako cel obrałam sobie zdanie matury z zadowalającymi wynikami. Gimnazjum Katolickie doskonale przygotowało mnie do testów gimnazjalnych. Wysoka zdawalność matur tylko utwierdziła mnie w zdaniu iż Katolickie Liceum, poziom nauczania i dobrze wyszkolona kadra nauczycielska jest najlepszym wyborem dla licealisty."

Sara

 

Realizacja programu nauczania przedmiotów zawartych w podstawie programowej oraz możliwość rozszerzenia przedmiotów od klasy drugiej zgodnie z nową podstawą programową.

Przekazujemy wartości katolickie, szanujemy dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Wyróżnia nas strój szkolny.

ZAPEWNIAMY:

  • naukę w klasach o małej licznie uczniów
  • indywidualizację nauczania
  • zintegrowany program wychowawczo - profilaktyczny
  • możliwość realizowanie się poprzez wolontariat
  • edukację filmową
  • lekcje prowadzone z wykorzystaniem tablic iteraktywnych
  • możliwość rozwoju zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych

 

PRZEDMIOT DZIEŃ TYGODNIA GODZINA SALA NAUCZYCIEL
język angielski  czwartek  14.10 sala 17 p. Szłapka Maciej
język niemiecki poniedziałek  15.00  sala 11  p. Borysewicz Urszula
język niemiecki piątek 7.20 sala 16 p. Kozłowicz Aleksandra
język polski wtorek 14.10 sala 7 p. Jarząb Agnieszka
geografia wtorek  14.10 sala 3 p. Kantowski Jacek
matematyka poniedziałek 14.10 sala 2 p. Kasprowicz Rozalia
biologia czwartek 14.10 sala 6 p. Kwiatkowska Iwona
język polski poniedziałek 15.00 sala 6 p. Kwiatkowska Lucyna
chemia poniedzialek 7.20 sala 16 p. Lachowicz Elżbieta
matematyka pniedziałek 14.10 sala 3 p. Leśniak Elżbieta
historia poniedziałek 16.00 sala 3 p. Maksimowicz Marzena
fizyka poniedzialek 14.10 sala 16 p. Rojewska Celina

 

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

  

28 SIERPNIA 2018 r. 

- Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2018/2019

7 LISTOPADA 2018 r.

- Rada Pedagogiczna szkoleniowa

9 STYCZNIA 2019 r.

- Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

13 MARCA 2019 r.

– Rada Pedagogiczna szkoleniowa

24 KWIETNIA 2019 r.

- Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna (kl. III LO)

22 MAJA 2019 r.

- Rada Pedagogiczna szkoleniowa

17 CZERWCA 2019 r.

- Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

28 CZERWCA 2019 r.

- Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019