• Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

Copyright 2021 - Wesołych Świąt!

Katolickie Liceum im. św. Marka 


logo liceum

 

  OPINIE O SZKOLE

 "Zespół Szkół Katolickich to synonim dla jakości w nauczaniu i troski o uczniów. Doborowe grono pedagogiczne świetnie przygotowuje do egzaminów i testów, troszcząc się także o wzrost świadomości obywatelskiej u uczniów. Wychowanie w duchu myśli chrześcijańskiej uczula społeczność szkolną na losy bliźnich. Nasza szkoła to domowa atmosfera, budowana przez wszystkich nauczycieli i uczniów. Gdybym ponownie wybierał szkołę bez wątpienia byłaby to szkoła katolicka"

Dominik II Liceum

"Zostałem w Liceum Katolickim, ponieważ szkoła ta uczy nas życia dorosłego, przekazując wartości, którymi należy się kierować w życiu. Stajemy się samodzielni, nabywamy ważnych umiejętności i praktyczną wiedzę. Odpowiada mi panujący tu klimat, małe klasy i wysoki poziom nauczania. W szkole panuje miła atmosfera, nauczyciele pomagają uczniom."

Filip II Liceum

"Wybierając Liceum, jako cel obrałam sobie zdanie matury z zadowalającymi wynikami. Gimnazjum Katolickie doskonale przygotowało mnie do testów gimnazjalnych. Wysoka zdawalność matur tylko utwierdziła mnie w zdaniu iż Katolickie Liceum, poziom nauczania i dobrze wyszkolona kadra nauczycielska jest najlepszym wyborem dla licealisty."

Sara

 

Realizacja programu nauczania przedmiotów zawartych w podstawie programowej oraz możliwość rozszerzenia przedmiotów od klasy drugiej zgodnie z nową podstawą programową.

Przekazujemy wartości katolickie, szanujemy dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Wyróżnia nas strój szkolny.

ZAPEWNIAMY:

  • naukę w klasach o małej licznie uczniów
  • indywidualizację nauczania
  • zintegrowany program wychowawczo - profilaktyczny
  • możliwość realizowanie się poprzez wolontariat
  • lekcje prowadzone z wykorzystaniem tablic i monitorów interaktywnych
  • możliwość rozwoju zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych

 

Loading...

 

LICEUM

PRZEDMIOT DZIEŃ TYGODNIA GODZINA NAUCZYCIEL
język angielski  poniedziałek  7.25 - 8.10 p. Paszkowska Adriana
język angielski  piątek  7.25 - 8.10 p. Maciej Szłapka
język niemiecki piątek  14.10 - 14.55 p. Borysewicz Urszula
język polski piątek 7.25 - 8.10 p. Jarząb Agnieszka
matematyka poniedziałek 15.00 - 15.45 p. Kasprowicz Rozalia
biologia

wtorek

lub

czwartek

7.25 - 8.10

 

14.10 - 14.55

p. Kwiatkowska Iwona

(w zależności od potrzeb)

język polski środa 15.00 - 15.45 p. Kwiatkowska Lucyna
matematyka środa 14.05 - 14.50 p. Leśniak Elżbieta
historia wtorek 16.00 - 16.45 p. Maksimowicz Marzena
chemia środa 7.25 - 8.10 p. Lachowicz Elżbieta
fizyka poniedziałek 15.45 - 16.30

p. Rojewska Cecylia
(w razie potrzeb)

 

 

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 

09 WRZEŚNIA 2020 r.

- Rada Pedagogiczna 
18 LISTOPADA 2020 r.

- Rada Pedagogiczna 

13 STYCZNIA 2021 r.

- Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

14 KWIETNIA 2021 r.

– Rada Pedagogiczna 

28 KWIETNIA 2021 r.

- Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna (kl. III LO)

22 CZERWCA 2021 r.

- Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

29 CZERWCA 2021 r.

- Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021

26 SIERPNIA 2021 r. Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2021/2022