• Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

Copyright 2021 - Wesołych Świąt!

   kangrmatematycznyNasza szkoła w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 po raz kolejny uczestniczyła w Kangurze Matematycznym. Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera OHallorana. W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo Kangourou Sans Frontières, skupiające organizatorów konkursu ze wszystkich krajów. Na corocznym walnym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu i między innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozycji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje. Zadania rozwiązywane są jednocześnie przez wszystkich uczestników.

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny jest w obecnej chwili najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. Bierze w nim udział około 6 mln uczestników z 60 krajów położonych na wszystkich kontynentach. W Polsce uczestniczyło w nim ponad 300 tysięcy uczniów. Najlepsi uczniowie mają możliwość uzyskania następujących tytułów:

LAUREAT

BARDZO DOBRY

WYRÓŻNIONY

Są to miejsca nagradzane przez kapitułę Kangourou Sans Frontières.

Zadania w teście mają wysoki stopień trudności i wymagają od ucznia zdolności matematycznych, szerokiej wiedzy i dużej umiejętności logicznego myślenia. Tylko niewielki procent najlepszych uczniów ma szansę na uzyskanie wyżej wymienionych tytułów.

W tym roku konkurs został przeprowadzony zdalnie w dniach od 2 do 5 czerwca 2020r. Wzięło w nim udział 16 uczniów naszej szkoły podstawowej z klas II, V, VI i VII

15 czerwca 2020 roku otrzymaliśmy informację o efektach pracy naszych uczniów.

Najlepszy wynik w szkole zdobył Piotr Rozenau z klasy II, zdobył maksymalną ilość punktów.
Wyróżnienia zdobyły również:

Anastazja Fir z klasy II oraz Zuzanna Kazińska i Maja Owarzany z klasy V.


Pozostali uczniowie również osiągnęli wysokie rezultaty. Na pochwałę zasługują wszyscy uczestnicy, albowiem oni także zdobyli dobre wyniki w swoich kategoriach wiekowych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.