• Rok szkolny 2019/2020

 • Rok szkolny 2019/2020

 • Rok szkolny 2019/2020

 • Rok szkolny 2019/2020

Copyright 2020 - Wesołych Świąt!

 

 1. W terminach określonych harmonogramem, który znajduje się poniżej należy dokonać zwrotu podręczników do sali nr 3.
 1. Należy przygotować podręczniki do zwrotu: usunąć wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte lub wypadające kartki oraz usunąć własne materiały. Zagubienie lub uszkodzenie dołączonych do podręczników płyt CD skutkuje koniecznością zakupu całego podręcznika. Rodzice zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.
 1. Podręczniki proszę zapakować w reklamówkę, worek foliowy i opisać następująco:
 • data
 • imię i nazwisko ucznia
 • klasa
 1. Uczeń/ rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 1. Zwrócone podręczniki zostają poddane trzydniowej kwarantannie.
 1. Po upływie kwarantanny wychowawca wraz z nauczycielem odpowiadającym za wypożyczenie książek dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.
 1. W przypadku stwierdzenia zniszczenia książek o czym rodzic zostanie powiadomiony telefonicznie, rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza do 15 lipca 2020
 1. Rodzic/ uczeń w oczekiwaniu na odbiór książek jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego.

Harmonogram zwrotu podręczników

17.06.2020 r. (środa) - od 13.00- 15.00

18.06.2020 r. (czwartek) - od 12.00- 15.00