• Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

Copyright 2020 - Wesołych Świąt!
info

Żywa lekcja historii - wspomnienia z II wojny światowej p. Elżbiety Cieślik.

Wkraczające na ziemie polskie w 1939 r. oddziały Armii Czerwonej przyniosły ze soba śmierć i zniszczenie, od pierwszych godzin czerwonoarmiści mordowali wziętych do niewoli oficerów, policjantów i żołnierzy. Niszczyli symbole i struktury państwowości polskiej.
    W lutym 1940 r. prześladowania przybrały charakter deportacji. Całe rodziny wyrzucono z domów i wywożono w głąb ZSRR. Podróż odbywała się w tragicznych warunkach- wagonach towarowych bez ogrzewania i zapasów żywności, co doprowadzało do wysokiej śmiertelności wśród deportowanych- zwłaszcza wśród dzieci, kobiet i osób starszych. Deportacje objęły prawie 350 000 osób.
    Właśnie takie losy dotknęły naszą bohaterkę- panią Elżbietę Cieślik ,która goszcząc w naszej szkole przedstawiła nam losy swojej rodziny-wywiezionej w czasie wojny do ZSRR. Spotkanie odbyło się 21 lutego 2020r. i zostało przygotowane przez działaczy koła historycznego.
 
s1 s2