• Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

Copyright 2020 - Wesołych Świąt!

Jakub Maciejewski otrzymał finansową nagrodę

za najwyższe wyniki w nauce i wolontariat za ubiegły rok szkolny.
Gratulujemy uczniowi trzeciej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

stypendysta