• Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

Copyright 2020 - Wesołych Świąt!

Byli więźniowie, narkomani, alkoholicy, a obecnie raperzy Mirek Kolczyk pseudonim „Kolah” oraz Andrzej Jaśtek z Mazur odwiedzili Szkołę Katolicką dnia 12.11.2019r. aby powiedzieć o tym , jak pokonali swoje nałogi i odnaleźli właściwe miejsce w życiu. Przyznali się, że w najgorszej ciemności padli na kolana i zaczęli błagać Boga o pomoc.

On ich wysłuchał i obudzili się obdarzeni przez Niego nowym życiem. Koncert rapowy przeplatany różnymi ciekawymi opowiastkami trwał ponad 1,5 godz. Udział wzięły klasy V,VI, VII oraz klasy licealne. Na pierwszych kilkunastu minutach odwiedziła nas również I i II klasa.