• Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

Copyright 2019 - Wesołych Świąt!

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach realizacji programu „Aktywna tablica” nasza szkoła współpracowała z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie, Szkołą Podstawową im. Ludzi Morza w Objeździe oraz Szkołą Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku. Współpraca polegała na wymianie doświadczeń poprzez uczestnictwo w lekcjach otwartych, spotkaniach i szkoleniach, wymianie scenariuszy lekcji realizowanych w ramach TIK umieszczanych na chmurze. 28 maja 2019r. odbyło się spotkanie podsumowujące naszą współpracę w ramach TIK. Koordynator: Kamila Niemczycka