• Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

  • Rok szkolny 2019/2020

Copyright 2019 - Wesołych Świąt!

XXXV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości  Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.

Marcelina Partes klasa IV - laureatka w kategorii proza

Kinga Owarzany klasa VIwyróżnienie w kategorii poezja

Izabela Ługowska klasa II LO wyróżnienie w kategorii proza

Gratulujemy naszym uczennicom, które zostały docenione spośród 8695 prac konkursowych.